Advokat Nils Gårder Aktiebolag

Nils Gårder

Nils Gårder

Född 1951

Jur.kand. examen vid Lunds universitet 1979

Tingsnotarie vid Lunds tingsrätt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1985

LL.M. vid University of Virginia School of Law 1987

ekonomisk familjerätt och arvsrätt

stiftelserätt

e-post: nils.gaarder@advokaternagaarder.se

 

Klas-Otto Sandberg

Klas-Otto Sandberg

Född 1951

Jur.kand. examen vid Lunds universitetet 1980

Tingsnotarie vid Gällivare tingsrätt

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Affärsjuridik

Förvaltningsrätt

e-post: klas-otto.sandberg@advokaternagaarder.se