Advokat Nils Gårder Aktiebolag

Nils Gårder

Nils Gårder

Född 1951

Jur.kand. examen vid Lunds universitet 1979

Tingsnotarie vid Lunds tingsrätt

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1985

LL.M. vid University of Virginia School of Law 1987

ekonomisk familjerätt och arvsrätt

stiftelserätt

e-post: nils.gaarder@advokaternagaarder.se

 

Klas-Otto Sandberg

Klas-Otto Sandberg

Född 1951

Jur.kand. examen vid Lunds universitetet 1980

Tingsnotarie vid Gällivare tingsrätt

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Affärsjuridik

Förvaltningsrätt

e-post: klas-otto.sandberg@advokaternagaarder.se

Ulf Alfredson

Född 1923

Grundare av advokatbyrån och verksam som senior rådgivare

Jur.kand. examen vid Lunds universitet 1951

Tingsnotarie Luggude tingsrätt 1954

Biträdande jurist vid Advokatfirman Nelson samt hos advokaten Gunno Fries

Ett flertal uppdrag som styrelseledamot, bland annat

Ledamot av Rättshjälpsnämnden 1976-1983

Ledamot av fakultetsstyrelsen Lund universitet 1980-1993 samt ledamot av Utbildningsnämnden vid Juridiska fakulteten 1984-1993

Ledamot av styrelsen för Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet 1985-1993

Senegals generalkonsul

Ordförande i Folke Ljungdahls stiftelse sedan 1993

Ledamot av styrelsen för Hillevi Fries forskningsstiftelse sedan 2204

Ledamot av styrelsen för Boserups gods AB sedan 2000

Har mottagit ett flertal utmärkelser, bland annat

Kommendör av Senegals lejonorden och

Lunds juridiska fakultets guldmedalj