Advokat Nils Gårder Aktiebolag

Sekretess

Tystlåtenhet tillhör advokatens plikter. Den som vänder sig till advokat kan lita på att de uppgifter som anförtros advokaten inte röjs för utomstående. Klienten kan därför känna fullt förtroende för advokaten.

Advokat har också skyldighet att noggrant iaktta jävsregler. Dessa innebär att advokaten inte åtar sig uppdrag mot den som är eller tidigare varit byråns klient. På detta sätt garanteras att av klienten lämnade uppgifter inte kan komma att användas på ett sätt som står i konflikt med uppgiftslämnarens intressen.