Advokat Nils Gårder Aktiebolag

Ekonomisk familjerätt, arvs- och gåvorätt

De centrala områdena för byråns verksamhet är äktenskapsrätt och arvsrätt. Uppdragen kan avse rådgivning beträffande äktenskapsförord och samboavtal. Byrån biträder i äktenskapsmål samt vid tvister om bodelning och arvskifte. Vi åtar oss förordnanden som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare. Vi upprättar också testamenten och gåvobrev liksom stiftelseförordnanden.

Byrån åtar sig uppdrag även med internationell anknytning och har kontakt med advokater i andra länder när det behövs utredning om utländsk rätt.

 

Förvaltningsrätt

Förhållandet mellan enskilda och det allmänna innefattar ofta komplexa rättsliga frågor. Behovet av juridiskt ombud kan vara lika stort i sådana angelägenheter som i brottmål och tvistemål.

Byrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål angående omhändertaganden enligt LVU, LVM och LPT samt i asylärenden.

 

Rättsskydd och rättshjälp

Vid tvister bör alltid undersökas om kostnaderna för advokat kan täckas av rättsskyddsförsäkring. Sådan ingår vanligen i hemförsäkringar och ofta i företagsförsäkringar. Även trafikförsäkring kan täcka advokatkostnader. Om rättsskydd inte finns kan statlig rättshjälp sökas. Byrån biträder vid ansökan om rättsskydd och rättshjälp.

Mer information om rättsskydd kan du få från ditt försäkringsbolag. Mer information om rättshjälp kan du få från Rättshjälpsmyndigheten. Du når myndighetens hemsida på den här länken. http://www.rattshjalp.se

Tillbaka ↑